Over babynutrition.be

Wie zijn wij?

De Belgische federatie voor baby- en peutervoeding, afgekort “babynutrition.be”, vertegenwoordigt exploitanten van levensmiddelenbedrijven die voedingsmiddelen en -ingrediënten, ook “baby food” genoemd, op de Belgische markt brengen die specifiek geschikt zijn voor baby’s en jonge kinderen van 0 tot 3 jaar.

Daarnaast is babynutrition.be lid van de Europese federatie SNE, Specialised Nutrition europe.

Onze doelstelling

babynutrition.be vertegenwoordigt de sector en haar ledenbedrijven. babynutrition.be gaat een dialoog aan met de Belgische autoriteiten, media, overheidsorganisaties, andere federaties of verenigingen zoals health care professionals of consumentenorganisaties, evenals NGO’s die actief zijn in de sector van baby’s en jonge kinderen.

Onze prioriteiten

Een optimale voeding in de vroege kinderjaren is essentieel voor de groei, gezondheid en ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen.

babynutrition.be ondersteunt volledig de principes van de Wereldgezondheidsorganisatie en de adviezen van Belgische kinderverenigingen zoals ONE, Office de la Naissance et de l’Enfance, en Kind en Gezin, die stellen vast dat borstvoeding de beste voedingsbron blijft voor een baby.

Onze prioriteiten:

  • Onze leden informeren over het geldende regelgevingskader en lopende ontwikkelingen;
    Onze sector is immers één van de strengst wettelijk geregelde sectoren in de Europese Unie, met wet- en regelgeving op het gebied van onder meer voedselveiligheid, voedingssamenstelling, etikettering en reclame. De huidige Europese en nationale wetgeving stelt regels vast voor volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen, babyvoeding, dieetvoeding voor medisch gebruik en groeimelk.
  • Kennis uitwisselen met beleidsmakers;
  • Een proactieve dialoog aangaan met alle relevante stakeholders.