Lidmaatschap

De Belgische federatie voor baby- en peutervoeding, afgekort “babynutrition.be”, vertegenwoordigt exploitanten van levensmiddelenbedrijven die voedingsmiddelen en -ingrediënten, ook “baby food” genoemd, op de Belgische markt brengen die specifiek geschikt zijn voor baby's en jonge kinderen van 0 tot 3 jaar.

babynutrition.be vertegenwoordigt de sector en haar ledenbedrijven om een dialoog aan te gaan met de Belgische autoriteiten, media, overheidsorganisaties, andere federaties of verenigingen zoals health care professionals of consumentenorganisaties, evenals NGO’s die actief zijn in de sector van baby’s en jonge kinderen.

Wie kan lid worden?

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die voedingsmiddelen en -ingrediënten op de Belgische markt brengen die specifiek geschikt zijn voor baby’s en jonge kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen lid worden van babynutrition.be

Volgens Verordening 178/2002 betreffende de algemene voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, voert een exploitant van een voedingsmiddelenbedrijf enige activiteit uit die betrekking heeft op enige stadium van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap bij babynutrition.be?

Lidmaatschap geeft uw bedrijf de mogelijkheid:

  • (nauw) betrokken te worden bij discussies van het regelgevings- en beleidskader op nationaal en Europees niveau met betrekking tot voedingsmiddelen voor baby’s en jonge kinderen;
  • bij te dragen aan het ontwikkelen en delen van de interpretatie van wettelijke voorschriften met betrekking tot voedingsmiddelen voor baby’s en jonge kinderen;
  • vertegenwoordigd te zijn bij de Belgische autoriteiten, media, overheidsorganisaties, andere federaties of verenigingen zoals health care professionals of consumentenorganisaties, evenals NGO’s die actief zijn in de sector van baby’s en jonge kinderen;
  • op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van relevante issues betreffende het regelgevingskader;
  • (experten van) exploitanten van levensmiddelenbedrijven die actief zijn in de babyvoedingsector ontmoeten.

Hoe lid worden van babynutrition.be?

Als uw bedrijf geïnteresseerd is om lid te worden van  babynutrition.be en meer informatie wenst over de ledenbijdrage, kunt u steeds contact met ons opnemen via secretariat@babynutrition.be